Messalina Erotic Club

  • Date:23.9.2020
  • City:Slovensko
  • Region:Moravskoslezský kraj
  • Sme v Sade Janka Kráľa, ktorý je ako miesto príjemného oddychu a relaxácie priam predurčený k tomu, aby tu bol situovaný salón s erotickými službami. Príjemné prostredie lesoparku a svieži vzduch s vôňou majestátneho Dunaja priam nabáda k erotike a umocňuje erotický náboj, skrývajúci sa v roztúženom zákazníkovi. Svojou polohou v centre mesta priam pozýva záujemcov o erotické služby na osviežujúcu prechádzku z centra mesta do salónu.

  • Languages:
    Czech Slovak